[VIDEO] Koleksi binatang beranak

Melahirkan anak adalah satu keajaiban, bukan sahaja untuk manusia, tetapi juga bagi kebanyakan haiwan. Kelahiran adalah proses akhir kehamilan yang merupakan sebahagian daripada peringkat-peringkat hidupan membiak. Pembiakan ialah proses biologi untuk memastikan kelangsungan hidupan dengan cara melahirkan generasi baru. Ia merupakan ciri yang asas bagi kesemua hidupan yang diketahui; setiap organisma wujud sebagai hasil pembiakan. Di bawah ini adalah beberapa video haiwan melahirkan anak dan proses ini hampir sama dengan kelahiran manusia. Sebelum itu untuk melajukan buffering video di YouTube, sila KLIK DI SINI untuk membaca entri saya sebelum ini: Cara melajukan buffering video di YouTube

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Kongsi Cerita Kongsi Cerita
solihin zubir
Great 1:1 Traffic Exchange
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More